Η Επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Micro&Nano (ΑΦΜ 999453437, έδρα Αγία Παρασκευή) φιλοδοξεί να αποτελέσει καταλύτη για την τεχνολογική και οικονομική αξιοποίηση του Ελληνικού Επιστημονικού κεφαλαίου στο χώρο των Ψηφιακών Τεχνολογιών  Μικρο(Νανο)ηλεκτρονικής και Μικρο(Νανο)τεχνολογίας και ειδικότερα στους τομείς:

  • Μικρο(Νανο)ηλεκτρονική,
  • Μικρο(Νανο)φωτονική,
  • Νανοτεχνολογία-Νανοκατασκευαστική,
  • Ολοκληρωμένα κυκλώματα,
  • (Βιο)Μικροσυστήματα,
  • (Βιο)Αισθητήρες και ΙοΤ
  • Μικροεργαστήρια/μικρορευστονική

Η επιστημονική εταιρεία Micro&Nano δέχεται Μέλη, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εργαστήρια, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις ως «Φορείς», αλλά και «Φυσικά Πρόσωπα» μεταξύ των οποίων και μεταπτυχιακούς σπουδαστές.

Για να εγγραφείτε ως μέλος (φυσικά πρόσωπα ή φορείς) της επιστημονικής εταιρείας Micro&Nano και να πληρώσετε την αιτήσια συνδρομή σας, παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

micro nano