Μέλη της εταιρείας μπορούν να εγγραφούν Φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά η σπουδάζουν στους επιστημονικούς τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία, εργαστήρια ιδιωτικά ή δημόσια, ερευνητικά και ακαδημαϊκά εργαστήρια και φορείς, νεοφυείς επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Για να εγγραφείτε ως μέλος (φυσικά πρόσωπα) της επιστημονικής εταιρείας Micro&Nano και να πληρώσετε την αιτήσια συνδρομή σας, παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.