Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των ικανότερων αποφοίτων Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών και Ιατρικών Σχολών στις βασικές περιοχές των "Ν&Ν" και συγκεκριμένα στις τρεις κατευθύνσεις του ΔΠΜΣ:
1)Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων & Νανοτεχνολογία,
2) Νανομηχανική & Νανοϋλικά και
3) Νανοβιοτεχνολογία,
και η παροχή σε αυτούς προσόντων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν και καθοδηγήσουν μια πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστημονική, ερευνητική, τεχνολογική, οικονομική, και κοινωνική πραγματικότητα.

Το ΔΠΜΣ διοργανώνεται από τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Δημόκριτου.


Για περισσότερες πληροφορίες

http://www.physics.auth.gr/el/postgrad/index/4

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb