Γαρδέλης Σπυρίδων


τηλ: 00302106503242

fax:
e-mail: S.Gardelis@imel.demokritos.gr
webiste: http://imel.demokritos.gr/staffpages/Gardelis/index.shtml

Βιογραφικά Στοιχεία 
Ερευνητικός Φορέας / Ομάδα / Εργαστήριο 
Ερευνητικές και Ακαδημαϊκές θέσεις:

 • 1993-1995: Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Μεγάλη Βρετανία.
 • 1996-1997: Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Ουώργουϊκ (Warwick), Μεγάλη Βρετανία.
 • 1997-2000: Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Cavendish Laboratory, Πανεπιστήμιο Κέϊμπριτζ (Cambridge), Μεγάλη Βρετανία.
 • 2000-2001: Στρατιωτική θητεία στον Στρατό Ξηράς
 • 2001-2004: Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη. 
 • 2001-2004: Κάτοχος θέσης 407 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 • 2005-2011 : Εντεταλμένος Ερευνητής Γ Βαθμίδας,  Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
 • 2011-σήμερα: Κύριος Ερευνητής Β Βαθμίδας, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Σπουδές
 • 1988. Πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βαθμός πτυχίου: Άριστα (8,55)
 • 1989. Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Master of Science (MSc) από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας.
 • 1993. Απόκτηση διδακτορικού τίτλου (PhD) από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας. Τίτλος διατριβής: «Εκπομπή φωτός από το πορώδες πυρίτιο». Εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής.  

 Πεδίο έρευνας:
 • Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νανοδομών πυριτίου για εφαρμογή στην φωτονική, νανοηλεκτρονική και σε φωτοβολταϊκές διατάξεις.
 • Ανάπτυξη πορώδους πυριτίου.
 • Σύνθεση ανόργανων σύνθετων υλικών για εφαρμογές στην οπτοηλεκτρονική, σε φωτοβολταϊκές διατάξεις και spintronics. Ανάπτυξη υμενίων με την τεχνική pulsed laser deposition.
 • Ηλεκτρικές, οπτοηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες χαμηλοδιάστατων ημιαγωγών για εφαρμογές στην νανοηλεκτρονική.
 • Μαγνητικές και μαγνητοηλεκτρικές ιδιότητες διατάξεων για εφαρμογές spintronics.
 Ακαδημαϊκά επιτεύγματα:
Πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων κατόπιν αξιολόγησης. Πάνω από 650 ετεροαναφορές. Επίβλεψη μιας διπλωματικής εργασίας και ενός διδακτορικού. Δέκα προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή συνέδρια. Μέλος οργανωτικής επιτροπής σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια. Κρίτης σε δέκα διεθνή περιοδικά.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
Morphology, structure, chemical composition, and light emitting properties of very thin anodic silicon films fabricated using short single pulses of current, S. Gardelis, A. G. Nassiopoulou, F. Petraki, S. Kennou, I. Tsiaoussis, and N. Frangis, Journal of Applied Physics 103, 103536 (2008)

Auger recombination in silicon nanocrystals embedded in SiO2 wide band-gap lattice, M. Mahdouani, R. Bourguiga, S. Jaziri, S. Gardelis, and A. G. Nassiopoulou, Physica Status Solidi (a) 205, 2630 (2008)

Columnar growth of ultra-thin nanocrystalline Si films on quartz by Low Pressure Chemical Vapor Deposition: accurate control of vertical size, Ch. B. Lioutas, N. Vouroutzis, I. Tsiaoussis, N. Frangis, S. Gardelis, and A. G. Nassiopoulou, Physica Status Solidi (a) 205, 2615 (2008)

Enhancement and red shift of photoluminescence (PL) of fresh porous Si under prolonged laser irradiation or ageing: Role of surface vibration modes, S. Gardelis, A.G. Nassiopoulou, M. Mahdouani, R. Bourguiga, S. Jaziri, Physica E 41, 986 (2009)

Effect of exciton migration on the light emission properties in silicon nanocrystal ensembles, S. Gardelis, A. G. Nassiopoulou, N. Vouroutzis, N. Frangis, Journal of Applied Physics 105, 113509 (2009) (selected for the Virtual Journal of Ultrafast Science vol. 8, issue 7 (2009))


Investigation of Auger recombination in Ge and Si nanocrystals embedded in SiO2 matrix, M. Mahdouani, R.Bourguiga, S.Jaziri, S.Gardelis, A.G.Nassiopoulou, Physica E 42, 57 (2009)

Photoluminescence-induced oscillations in porous anodic aluminum oxide films grown on Si: Effect of the interface and porosity, S. Gardelis, A. G. Nassiopoulou, V. Gianneta,  M. Theodoropoulou, Journal of Applied Physics 107, 113104 (2010)

Lateral electrical transport, optical properties and photocurrent measurements in two-dimensional arrays of silicon nanocrystals embedded in SiO2, S. Gardelis, P. Manousiadis, A. G Nassiopoulou, Nanoscale Research Letters 6, 227 (2011)


Optical characterization of nanocrystals in silicon rich oxide superlattices and porous silicon, E. Agocs, P. Petrik, S. Milita, L. Vanzetti, S. Gardelis, A.G. Nassiopoulou, G. Pucker, R. Balboni, M. Fried, Thin Solid Films 519, 3002 (2011)

Lateral electronic transport in 2D arrays of oxidized Si nanocrystals on quartz: Coulomb blockade effect and role of hydrogen passivation,       P. Manousiadis, S. Gardelis, and A. G. Nassiopoulou, Journal of Applied Physics 109, 083718 (2011)


Role of surface vibration modes in Si nanocrystals within light emitting porous Si at the strong confinement regime, M. Mahdouani, S. Gardelis, and A. G. Nassiopoulou, Journal of Applied Physics 110, 023527 (2011)


Structural and optical characterization of two-dimensional arrays of Si nanocrystals embedded in SiO2 for photovoltaic applications, S. Gardelis, A. G. Nassiopoulou, P. Manousiadis, A. Gkanatsiou, N. Frangis, Ch. B. Lioutas, Journal of Applied Physics 111, 083536 (2012)

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb