Νασιοπούλου Ανδρούλα


τηλ: 0030 210 650 3411

fax: 0030 210 6511723
e-mail: A.Nassiopoulou@imel.demokritos.gr


webiste:

Βιογραφικά Στοιχεία - Επιστημονικό Έργο
Ερευνητικός Φορέας / Ομάδα / Εργαστήριο

Ερευνητικές και Ακαδημαϊκές θέσεις:

1996- 2009

 •  Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 • Διευθύντρια του  Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ  «Δημόκριτος» (1996-2009) για δύο συνεχείς θητείες (εκλογή 1996, επανεκλογή 2003)
 • Υπεύθυνη ομάδας Νανοδομών για Νανοηλεκτρονικές διατάξεις, φωτονική και αισθητήρες

2006-σήμερα

 • Μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ENIAC

2009-σήμερα

 • Μέλος της διοικούσας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Νανοηλεκτρονικής Sinano

2009-σήμερα

 • Μέλος της διοικούσας επιτροπής του Ευρωπαϊκού δικτύου Nanofunction

1986-88

 • Εντεταλμένη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Δραστηριότητες : “Hλεκτρικός Χαρακτηρισμός Διατάξεων MOSFETs”, “Hλεκτρονική Μικροσκοπία”

1980 -86

 • Επίκουρος Καθηγήτρια (Maitre Assistante Associee) στο Πανεπιστήμιο της Reims, Γαλλίας. Διδασκαλία (πλήρες πρόγραμμα): Hλεκτρονικές Διατάξεις, Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Γενική Φυσική, Ερευνα σε “Φασματοσκοπία Επιφανειών και Λεπτών Υμενίων, Μικροσκοπία”

1977-80

 • Συμβόλαιο Ερευνας του CNRS-Γαλλίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, Πανεπιστήμιο Παρίσι ΧΙ-Orsay

1976-77

 • Yποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών, ίδρυμα Λεβέντη

1971-75

 • Υποτροφία από την Τράπεζα Κύπρου (πρώτη στον αντίστοιχο διαγωνισμό) για όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ

1997-2009

 • Διευθύντρια Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής (εκλογή το 1997, επανεκλογή το 2003)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2005-σήμερα

 • Ιδρύτρια και Πρόεδρος ΔΣ της Επιστημονικής Εταιρίας Micro&Nano

2001-2002

 • Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

2000-2002

 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

2001

 • Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Δ/ντή του ΕΚΕΦΕ  «Δημόκριτος»

2000-

 • Μέλος της Επιτροπής Εποπτείας του Γραφείου Διαμεσολάβησης και του Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύκιππος»

2002 -

 • Μέλος του ΕΣΕΤ (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας)

1988-1997

 

 

1988-1997

 

1986 - 88

 

 • Μέλος του Επιστημονικού Γρωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής
 • Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής

 • Μέλος της Επιτροπής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος για την Σύνδεση της Ερευνας με την Βιομηχανία. Πρόεδρος της Επιτροπής το 1988

 

Σπουδές
1985     Doctorat d'Etat Es SciencesPhysiques (Υφηγεσία), Πανεπιστήμιο της Reims Γαλλίας

1980    Διδακτορικό Δίπλωμα "Doctorat de troisieme cycle", Πανεπιστήμιο Paris XI,  Orsay, Γαλλία

1977   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα DEA (Diplome d'Etudes Approfondies), Πανεπιστήμιο  Paris XI, Orsay, ΓαλλίαΚατεύθυνση: "Ηλεκτρονικές Δομές και Ηλεκτρονικά Υλικά"

 

1975    Πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμολογία "λίαν καλώς". Διάρκεια σπουδών: 1971-75, Χρηματοδότηση: Υποτροφία της Τράπεζας Κύπρου κατόπιν εξετάσεων για όλη τη διάρκεια των σπουδών (κατάταξη στην  πρώτη θέση μεταξύ των εξεταζομένων για την υποτροφία)

 

1971    Απολυτήριο Γυμνασίου θετικής κατεύθυνσης, Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού, Κύπρος

     

 Πεδίο έρευνας:

·         Nανοτεχνολογία/Νανοηλεκτρονική: Υλικά, Διεργασίες, Χαρακτηρισμός, Διατάξεις

Χαμηλοδιάστατοι ημιαγωγοί: κβαντικά νήματα,  κβαντικές τελείες πυριτίου, γερμανίου,  υπερδομές nc-Si/SiO2  και  nc-Si/CaF2, πορώδες Si, πορώδης  ανοδική αλουμίνα, Διεργασίες ηλεκτροχημείας, χημική εναπόθεση από ατμό, φυσική εναπόθεση λεπτών υμενίων, διεργασίες νανοσχηματοποίησης, δομικός, ηλεκτρικός και οπτικός χαρακτηρισμός, διατάξεις φωτοδιόδων, διατάξεις μνημών, παθητικές διατάξεις RF

 

·         Μικρομηχανικοί αισθητήρες πυριτίου και μικροσυστήματα

      Υλικά αισθητήρων, μικρομηχανικές τεχνικές, θερμικοί αισθητήρες για ανίχνευση ροής αερίων, χημικοί αισθητήρες ανίχνευσης αερίων, σύστημα ελέγχου αναπνοής, μετρητής ροής για μηχανή αυτοκινήτου 

 

·         Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός διατάξεων MOSFETS, μνημών

·         Λεπτά υμένια για εφαρμογές στην Μικροηλεκτρονική

·         Φασματοσκοπίες επιφανειών και λεπτών υμενίων

Auger, XPS, EELS, SEELS, Μικροανάλυση X

·         Ηλεκτρονική μικροσκοπία


 Ακαδημαϊκά επιτεύγματα:

·         Δημοσιεύσεις

-        Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, πάνω από 200

-        Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές και κεφάλαια σε βιβλία, πάνω από 40

-        Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια: πάνω από 80

-        Προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή συνέδρια: πάνω από 60

-        Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια: πάνω από 40

-        Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: 5

·         Αναφορές στις πιο πάνω δημοσιεύσεις :

      - Πάνω από 1500 ετεροαναφορές, πάνω από 2000 συνολικές αναφορές

·         Εκδότρια 12 τόμων με πρακτικά διεθνών  συνεδρίων, Οργάνωση 15 διεθνών συνεδρίων ως Πρόεδρος/συν-Προεδρεύουσα της Οργανωτικής Επιυτροπής

·         Οργάνωση Εθνικών Δράσεων

-        Οργανώτρια και συντονίστρια του Εθνικού δικτύου ΜΜΝ, Μικροηλεκτρονικής, Μικροσυστημάτων, Νανοτεχνολογίας

-        Οργανώτρια και πρώτη Πρόεδρος της Επιστημονικής εταιρίας Micro&Nano

-        Οργανώτρια του  Συνεδρίου Μικροηλεκτρονικής, Μικροσυστημάτων και Νανοτεχνολογίας  στην Ελλάδα τα έτη  2000, 2004, 2007.

·         Μέλος επιτροπής αξιολόγησης πολλών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

·         Επίβλεψη 18 διδακτορικών διατριβών

·         Μέλος της εξεταστικής επιτροπής 9 διδακτορικών διατριβών σε Ελλάδα και Ευρώπη

.    Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Commission, EU στην θεματική      

        περιοχή: “Nanotechnology, Materials and Processes”, Priority area FP3, 6th

        Framework Programme (2002-2005)   

·         Συμμετοχή σε πολλές διεθνείς συναντήσεις

·         Συντονίστρια/επιστημονική υπεύθυνη  πάνω από 30 Ευρωπαϊκών/εθνικών ερευνητικών και αναποτυξιακών προγραμμάτων

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

  

1.     "On-Chip High-Performance Millimeter-Wave Transmission Lines on Locally Grown Porous Silicon Areas," Issa H, Ferrari P, Hourdakis E, Nassiopoulou A G, .IEEE Transactions on Electron Devices 58 (11), pp. 3720-3724 (2011)

 

2.     “Role of surface vibration modes in Si nanocrystals within light emitting porous Si at the strong confinement regime”, Mahdouani M., Gardelis S., and Nassiopoulou A.G., Journal of Applied Physics 110 (2), art. no. 023527  (2011)

 

3.     "Charge-trapping MOS memory structure using anodic alumina charging medium", Hourdakis E. and Nassiopoulou A. G., Microelectronics Engineering 88 (7), pp. 1573-1575 (2011)

 

4.     “Lateral electronic transport in 2D arrays of oxidized Si nanocrystals on quartz: Coulomb blockade effect and role of hydrogen passivation”, Manousiadis P., Gardelis S., and Nassiopoulou A.G., Journal of Applied  Physics 109 (8), art. no. 083718 (2011)

 

5.     “Lateral electrical transport, optical properties and photocurrent measurements in two-dimensional arrays of silicon nanocrystals embedded in SiO2”, Gardelis S., Manousiadis P., and Nassiopoulou A.G., Nanoscale Research Letters 6 (1), pp. X1-6:227  (2011)

 

6.     "High performance MIM capacitor using anodic alumina dielectric", Hourdakis E. and Nassiopoulou A. G., Microelectronics Engineering, DOI: 10.1016/j.mee.2011.03.020 2011

 

7.     “Silicon nanowires by a single-step metal-assisted chemical etching on lithographically defined areas: formation kinetics”, A. G. Nassiopoulou, V. Gianneta and C. Katsogridakis, Nanoscale Research Letters, vol. 6 (1), 597 (2011)).

 

8.  “Nanomechanical properties of thick porous silicon layers grown on p- and      p+-type bulk crystalline Si”, Charitidis C.A., Skarmoutsou A., Nassiopoulou A. G., Dragoneas A., Materials Science and Engineering A 528 (29-30), pp. 8715-8722 (2011)

 

9.     “Comparison of electrical measurements with structural analysis of thin high-k Hf-based dielectric films on Si”, E. Hourdakis, M. Theodoropoulou, A. G. Nassiopoulou, A. Parisini, M. A. Reading, J. A. van den Berg, T. Conard, and S. Degendt, ECS Trans. 25 (3) 363-372 (2009)

 

10.     "Optimized porous Si microplate technology for on-chip local RF isolation", F. Zacharatos, H. Contopanagos, A. G. Nassiopoulou, IEEE Transactions on Electron Devices, 56 (11), pp. 2733-2738 (2009)

 

11.      "Investigation of Auger recombination in Ge and Si nanocrystals embedded in SiO2 matrix", M. Mahdouani, R. Bourguiga, S. Jaziri, S. Gardelis, A. G. Nassiopoulou, Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 42 (1), pp. 57-62 (2009)

 

12.       "Dynamic charge transfer effects in two-dimensional silicon nanocrystal layers embedded within SiO2", V. Ioannou-Sougleridis, A. G. Nassiopoulou, J. of Appl. Phys., 106 (5), art. no. 054508 (2009)

 

13.  "Ultrafast time-resolved spectroscopy of Si nanocrystals embedded in SiO2 matrix", E. Lioudakis, A. Emporas, A. Othonos, A. G. Nassiopoulou, Journal of Alloys and Compounds, 483 (1-2), pp. 597-599 (2009)

 

14.    "Photoluminescence properties of porous silicon/fluorene dye composites ", M. Fakis, F. Zacharatos, V. Gianneta, P. Persephonis, V. Giannetas, A. G. Nassiopoulou, Materials Science and Engineering B, 165 (3) 2009

 

15.    "Effect of exciton migration on the light emission properties in silicon nanocrystal ensembles", S. Gardelis, A. G. Nassiopoulou, N. Vouroutzis, N. Frangis, Journal of Appl. Phys., 105 (11), art. no. 113509, 2009 (Selected for the July 2009, Issue (vol. 8, issue 7) of Virtual Journal of Ultrafast Science, 2009)

 

16.   "Formation of porous anodic alumina templates in selected micrometer-sized areas on a Si substrate. Application for growing ordered Ti nanopillars", V. Gianneta, M. Huffman, A. G. Nassiopoulou, Physica Status Solidi (A) 206 (6), pp. 1309-1312, 2009

 

17.    "Highly ordered hexagonally arranged sub-200 nm diameter vertical cylindrical pores on p-type Si using non-lithographic pre-patterning of the Si substrate", F. Zacharatos, V. Gianneta, A. G. Nassiopoulou, Physica Status Solidi (A) 206 (6), pp. 1286-1289, 2009

 

18.    "Enhancement and red shift of photoluminescence (PL) of fresh porous Si under prolonged laser irradiation or ageing: Role of surface vibration modes", S. Gardelis, A. G. Nassiopoulou, M. Mahdouani, R. Bourguiga, S. Jaziri, Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 41 (6), pp. 986-989, 2009


19.     "Laterally ordered 2-D arrays of Si and Ge nanocrystals within SiO2 thin layers for application in non-volatile memories", A. G. Nassiopoulou, A. Olzierski, E. Tsoi, A. Salonidou, M. Kokonou, T. Stoica, L. Vescan, International Journal of Nanotechnology, 6 (1-2), pp. 18-34 (2009)

 

20.     “Calculated optical transitions in a silicon quantum wire modulated by a quantum dot”, X. Zianni and A. G. Nassiopoulou, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 20, S68-S70 (2009)

 

 

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb