Βιολέττα Γιαννέτα


τηλ:
fax:
e-mail: vgianeta@imel.demokritos.gr

webiste:

Βιογραφικά Στοιχεία
Ερευνητικός Φορέας / Ομάδα / Εργαστήριο

Ερευνητικές και Ακαδημαϊκές θέσεις:

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής


Σπουδές

  • Πτυχίο Φυσικής Παν. Πατρών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Παν. Πατρών
  • Διδακτορικό στη Μικροηλεκτρονική και Νανοτεχνολογία Παν. Πατρών / Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής

 Πεδίο έρευνας:
Μικροηλεκτρονική - Νανοτεχνολογία
 Ακαδημαϊκά επιτεύγματα:

Επιστημονικά Περιοδικά: 10

Διεθνή Συνέδρια: 9

Εθνικά Συνέδρια: 4
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

[J-1]  V. Gianneta, A. G. Nassiopoulou, C. A. Krontiras and S. N. Georga “Porous anodic alumina thin films on Si: interface characterization” phys. stat. sol. (c) 5 No. 12, 3686 (2008)

 

[J-2]  A. G. Nassiopoulou, V. V. Gianneta, M. Huffman, M. A. Reading, J. A. Van Den Berg, I. Tsiaoussis and N. Frangis “Self-assembled hexagonal ordering of Si nanocrystals embedded in SiO2 nanodots” Nanotechnology 19 495605 (2008)

 

[J-3]  F. Zacharatos, V. Gianneta and A. G. Nassiopoulou “Highly ordered hexagonally arranged nanostructures on Si through a self-assembled silicon-integrated porous anodic alumina masking layer” Nanotechnology 19 495306 (2008)

 

[J-4] F. Zacharatos, V. Gianneta and A. G. Nassiopoulou “Highly ordered hexagonally arranged sub-200nm diameter vertical cylindrical pores on p-type Si using non-lithographic pre-patterning of the Si substrate” Phys. Status Solidi A, DOI 10.1002/pssa.200881111, published online (2009)

 

[J-5]  V. Gianneta, M. Huffman and A. G. Nassiopoulou “Formation of porous anodic alumina templates in selected micrometer-sized areas on a Si substrate. Application for growing ordered Ti nanopillars” Phys. Status Solidi A, DOI 10.1002/pssa200881108, published online (2009)

 

[J-6]  M. Fakis, V. Gianneta, P. Persephonis, V. Giannetas, A. G. Nassiopoulou “Photoluminescence in the blue spectral region from fluorene molecules embedded in porous anodic alumina thin films on silicon” Optical Materials 31 (8) pp. 1184-1188 (2009) 

 

[J-7] M. Fakis, F. Zacharatos, V. Gianneta, P. Persephonis, V. Giannetas, A. G. Νassiopoulou, “Photoluminescence properties of porous Si/fluorene dye composites” Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 165 (3) pp.252-255 (2009)

 

[J-8] S. Gardelis, A. G. Nassiopoulou, V. Gianneta and M. Theodoropoulou “Photoluminescence-induced oscillations in porous anodic aluminum oxide films grown on Si: Effect of the interface and porosity” J. Appl. Phys. 107 art.no. 113104 (2010)

 

[J-9] A. G. Nassiopoulou, V. Gianneta and Ch. Katsogridakis “Si nanowires by a single-step metal-assisted chemical etching process on lithographically defined areas: formation kinetics” Nanoscale Research Letters 6 pp. 597 (2011)

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb