Νικόλαος Κονοφάος


τηλ:
fax:
e-mail: nkonofao@csd.auth.gr

webiste: http://users.auth.gr/nkonofao/

Βιογραφικά Στοιχεία
Ερευνητικός Φορέας / Ομάδα / Εργαστήριο

Ερευνητικές και Ακαδημαϊκές θέσεις:
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονική Φυσική & Μικροηλεκτρονική.

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) (1993): Electrical and Electronic Engineering, University of Bradford, United Kingdom
 • Πτυχίο Φυσικής, (Λίαν Καλώς) (1987): Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 Πεδίο έρευνας:
 • Μικρο- και Νανο- ηλεκτρονικές διατάξεις και κυκλώματα VLSI.
 • Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις (Φωτοβολταϊκά, διατάξεις Φώτο-εκπομπής).
 • Αρχές υλοποίησης και φυσική θεμελίωση Κβαντικών Υπολογιστών.
 • Μικροηλεκτρονική και διατάξεις Στερεάς Κατάστασης (p-n ετεροεπαφές, διατάξεις CMOS και MOS).
 • Συστήματα και δίκτυα αισθητήρων (οπτικών, ηλεκτρικών, συστημάτων συλλογής κλπ)
.
 Ακαδημαϊκά επιτεύγματα:
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

 1. N.Konofaos, and G.Ph.Alexiou, “Design and simulation of submicron MOSFETs with alternative gate dielectrics and an application on a DRAM cell”, International Journal of Electronics, 95(4), pp. 333 – 349 (2008).
 2. T.Tsiolakis, N.Konofaos, G.Ph.Alexiou, “Design, simulation and performance evaluation of a single-electron 2-4 decoder”, Microelectronics Journal, 39(12), pp. 1613-1621 (2008).
 3. Saeed Esmaili Sardari, Agis A.Iliadis, M.Stamataki, D.Tsamakis, and N.Konofaos, “Crystal Quality and Conductivity Type of Epitaxial (002) ZnO Films on (100) Si Substrates for Device Applications”, Solid State Electronics, 54(10), pp.1150-1154 (2010).
 4. M.Vasilopoulou, L.C.Palilis, D.G.Georgiadou, P.Argitis, S.Kennou, L.Syggelou, I.Kostis, N.Konofaos, A.A.Iliadis and D.Davazoglou, “Reduced molybdenum oxide as an efficient electron injection layer in Organic Light Emitting Diodes”, Applied Physics Letters  98 (12), article number 123301 (2011).
 5. M.Vasilopoulou, L.C.Palilis, D.G.Georgiadou, P.Argitis, S.Kennou, L.Syggelou, N.Konofaos, A.A.Iliadis, I.Kostis, G.Papadimitropoulos and D.Davazoglou, “Reduced Transition Metal Oxides as Electron Injection Layers in Hybrid-PLEDs”, Microelectronic Engineering, Vol. 90, pp. 59-61 (2012).

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb