Στυλιανός Σίσκος


τηλ:
fax:
e-mail:

webiste:

Βιογραφικά Στοιχεία
Ερευνητικός Φορέας / Ομάδα / Εργαστήριο

Ερευνητικές και Ακαδημαϊκές θέσεις:
1985-1989: Α.Π.Θ., Τμήμα Hλεκτρολόγων Mηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Ειδικός Επιστ.
1985-1989 : Τ.Ε.Ι.Θ., Τμήμα Ηλεκτρονικής και Γενικό Τμήμα, έκτακτος καθηγητής,
1989-1993 : Α.Π.Θ., Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Λέκτορας
1993-2003: Α.Π.Θ., Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Επίκουρος Καθηγητής (Μονιμοποίηση στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή, 1998)
2003-2011 : Α.Π.Θ., Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μάϊος 2011 – σήμερα : Α.Π.Θ., Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Καθηγητής

Σπουδές

Πτυχίο : Τμ. Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Μάιος 1980).
Μεταπτυχιακό : D.E.A. Univ. Paul Sabatier de Toulouse (France), specialite "Electronique" (1981).
Διδακτορικό Δίπλωμα : Universite Paul Sabatier de Toulouse, specialite "Electronique", 1983

 Πεδίο έρευνας:
• Σχεδιασμός ολοκληρωμένων κυκλωμάτων επεξεργασίας αναλογικού σήματος για μετρήσεις
• Σχεδιασμός ολοκληρωμένων κυκλωμάτων διασύνδεσης με αισθητήρες (Smart sensors)
• Σχεδιασμός αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για επεξεργασία σήματος
• Σχεδιασμός αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων χαμηλής τάσης και χαμηλής κατανάλωσης.
• Σχεδιασμός ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ανάγνωσης αισθητήρων ακτινοβολίας
• Σχεδιασμός κυκλωμάτων συγκομιδής ενέργειας από το περιβάλλον (Energy harversting)
• Σχεδιασμός κυκλωμάτων υψηλών συχνοτήτων

 Ακαδημαϊκά επιτεύγματα:
55 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 107 σε διεθνή συνέδρια
Περισσότερες από 350 αναφορές
1 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)
2 αιτήσεις ΔΕ
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

1. Advanced Low Noise X-ray Readout ASIC for Radiation Sensor Interfaces, IEEE Trans. Circ. Syst. I : Vol. 55, No. 7, Aug. 2008, pp. 1854-1862, T. Noulis, S. Siskos, G. Sarrabayrouse, and L. Bary
2. Particle detector tunable monolithic semi-gaussian shaping filter based on Transconductance amplifiers, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 589 (2008) 330–337, T. Noulis, S. Siskos, G. Sarrabayrouse
3. Noise Optimized Charge Sensitive CMOS amplifier for Capacitive Radiation Detectors.,IET Circuits, Devices & Systems -- June 2008 – Vol. 2, No 3, p. 324-334, Τ. Noulis, S. Siskos, G. Sarrabayrouse
4. A compact APS with FPN reduction and focusing criterion using FGMOS photocell, Sensors and Actuators A: Physical, Volume 147, Issue 2, 3 October 2008, Pages 419-424, G. Fikos, L. Nalpantidis, S. Siskos
5. A Fast and Compact Analog Buffer Design for Active Matrix Liquid Crystal Display Using Polysilicon Thin-Film Transistors
IEEE Trans. Circuits Systems, Part II: Express Briefs, Vol. 55, No. 6, June 2008, pp. 537-540, Ilias Pappas, Stilianos Siskos, and Charalambos A. Dimitriadis
6. De-Embedding Method for On-Wafer RF CMOS Inductor Measurements, Microelectronics Journal Online publication complete: 23-FEB-2009, DOI information: 10.1016/j.mejo.2009.01.003 http://dx.doi.org/10.1016/j.mejo.2009.01.003, Maria Drakaki, Alkis A. Hatzopoulos and Stylianos Siskos
7. High sensitivity MOSFET-based neutron dosimetry, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A 621 (2010), pp. 611-614
M. Fragopoulou, Konstantakos V., M Zamani, S. Siskos, T. Laopoulos and G. Sarrabayrouse
8. A New Threshold Voltage Compensation Technique of poly-Si TFTs for AMOLED Displays Pixel Circuits
Journal of the Society for Information Display (SID), I. Pappas, S. Siskos and C. A. Dimitriadis
9. Polycrystalline Silicon TFTs Threshold Voltage Compensated Bias Current Generator for Analog Circuit Design
IEEE Journal of Display Technology, I. Pappas, S. Siskos and C. A. Dimitriadis
10. Low dose measurement with thick gate oxide MOSFETs, Radiation Physics and Chemistry (November 2011)
doi:10.1016/j.radphyschem.2011.11.020, G. Sarrabayrouse, S. Siskos

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb