Εμμανουήλ Χουρδάκης


τηλ:
fax:
e-mail:

webiste:

Βιογραφικά Στοιχεία 
Ερευνητικός Φορέας / Ομάδα / Εργαστήριο

Ερευνητικές και Ακαδημαϊκές θέσεις:
Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Σπουδές

Διδακτορικό (PhD): Πανεπιστήμιο του Maryland (UMD), Φυσική, 2007

Μεταπτυχιακό (Master of Science): Πανεπιστήμιο του Maryland (UMD), Φυσική, 2004

Πτυχίο: Πανεπιστήμιο της Κρήτης, Φυσική, 2001

 Πεδίο έρευνας:
Πειραματική φυσική στερεάς κατάστασης και μικρο-νάνο ηλεκτρονικών διατάξεων:
• Χαρακτηρισμός ιδιοτήτων λεπτών υμενίων διηλεκτρικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς
• Κατασκευή πορώδους αλουμίνας σε διάφορα υποστρώματα
• Κατασκευή και χαρακτηρισμός πυκνωτών μετάλλου- διηλεκτρικού- μετάλλου
• Κατασκευή και χαρακτηρισμός δομών μνήμης
• Κατασκευή και χαρακτηρισμός αισθητήρων ροής αερίων
• Κατασκευή πορώδους πυριτίου
• Κατασκευή παθητικών στοιχείων RF

 Ακαδημαϊκά επιτεύγματα:
- 15 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
- 8 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

[1] Hourdakis, E., Theodoropoulou, M., Nassiopoulou, A.G., Parisini, A., Reading, M.A., Van Den Berg, J.A., Conard, T., Degendt, S. Comparison of electrical measurements with structural analysis of thin high-k Hf-based dielectric films on Si, ECS Transactions 25 (3), pp. 363-372 (2009)

[2] Hourdakis, E., Nassiopoulou, A.G.
High-density MIM capacitors with porous anodic alumina dielectric, IEEE Transactions on Electron Devices 57 (10), art. no. 5535075, pp. 2679-2683 (2010)

[3] Hourdakis, E., Nassiopoulou, A.G., Parisini, A., Reading, M.A., Van Den Berg, J.A., Sygellou, L., Ladas, S., Petrik, P., Nutsch, A., Wolf, M., Roeder, G.

Electrical and structural properties of ultrathin SiON films on Si prepared by plasma nitridation, Journal of Vacuum Science and Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures 29 (2), art. no. 022201, (2011)

[4] Hourdakis, E., Nassiopoulou, A.G.

Charge-trapping MOS memory structure using anodic alumina charging medium, Microelectronic Engineering 88 (7) pp.1573-1575 (2011)

[5] Hourdakis, E., Nassiopoulou, A.G.
High performance MIM capacitor using anodic alumina dielectric, Microelectronic Engineering 90 pp. 12-14 (2012)

[6] H. Issa, P. Ferrari, E. Hourdakis and A. G. Nassiopoulou
On-chip High Performance Millimeter-Wave Transmission Lines on Locally-Grown Porous Silicon Areas, IEEE Transactions on Electron Devices, 58 (11) pp. 3720-3724 (2011)

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb