Στυλιανή Κέννου


τηλ:
fax:
e-mail: kennou@iceht.forth.gr

webiste:

Βιογραφικά Στοιχεία
Ερευνητικός Φορέας / Ομάδα / Εργαστήριο

Ερευνητικές και Ακαδημαϊκές θέσεις:
Καθηγήτρια, ΤΧΜ, Παν. Πατρών
Σπουδές

1976, BS, Department of Physics, Univ.of Ioannina, Ioannina,
1984 , Ph.D., Department of Physics, University of Ioannina, Ioannina,

 Πεδίο έρευνας:
Πειραματική Επιστήμη επιφανειών και διεπιφανειών στερεων υλικών
 Ακαδημαϊκά επιτεύγματα:

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

1. “The electronic properties of Nickel Phthalocyanine and a PEDOT:PSS film”, F. Petraki and S. Kennou, J. of Appl. Phys., 103 (2008 ) 033710
2.. “Soluble Substituted Phthalocyanines for FET Applications”
G.Chaidogiannos, F. Petraki, N. Glezos, S. Kennou, S. Nespurek, Materials Science and Engineering B, 152 (2008) 105-108
3. “Study of the early stages of Cr/4H-SiC(11-20) interface formation and its behavior at high temperatures”, I. Dontas, S. Karakalos, S. Ladas and S. Kennou, Phys. Status Solidi c, 12 (2008) 3744-3747
4. “ Morphology, structure, chemical composition and light emitting properties of very thin anodic films , fabricated using short single pulses of current ”, S. Gardelis, F. Petraki, S. Kennou, I. Tsiaoussis, N. Frangis and A.G. Nassiopoulou, J. of Appl. Physics, 103 (2008) 103536
5.“Thermal Degradation Mechanisms of PEDOT:PSS”, E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, E. Dalas, N. Paliatsas, D. Karageorgopoulos,
F. Petraki3, S. Kennou3 and S.A. Choulis, Organic Electronics, 10 (2009) 61- 66
6. “ Model spectroscopic studies of cobalt phthalocyanine thin film interfaces with inorganic substrates ’’, F. Petraki and S. Kennou, Int. J.of Nanotechnology, 6 (2009) 112-123
7. “Investigation of the interfaces formed between ITO and Metal Phtalocyanines (NiPc and CoPc) by Photoelectron Spectroscopy”
F. Petraki and S. Kennou, Org. Electronics, 10 (2009) 1382-1387
8.“A spectroscopic study for the application of a PEDOT-type material as buffer layer in electronic devices “, F. Petraki , S. Kennou, S. Nespurek and M. Biller, Org. Electronics, 11 (2010) 1423-1431
9. “Reduction of tungsten oxide: a path towards dual functionality utilization as efficient anode and cathode interfacial layers in Organic Light Emitting Diodes”, M. Vasilopoulou,, L. C. Palilis, D. G. Georgiadou, A. M. Douvas, P. Argitis, S. Kennou, L. Syggelou, G. Papadimitropoulos, I. Kostis, Ν. Α. Stathopoulos and D.Davazoglou, Advanced Functional Materials, 21, (2011) 1489-1497
10.“Reduced Molybdenum Oxide as an Efficient Electron Injection Layer in Organic Light Emitting Diodes” , M. Vasilopoulou, L.C. Palilis, D. G. Georgiadou, P. Argitis, S. Kennou, L.Sygellou, I.Kostis, G. Papadimitropoulos, N. Konofaos, A. Iliadis and D. Davazoglou, Appl. Phys. Letters, 98 (2011) 123301

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb