Ξανθίππη Ζιάννη


τηλ:
fax:
e-mail: xzianni@teihal.gr

webiste:

Βιογραφικά Στοιχεία
Ερευνητικός Φορέας / Ομάδα / Εργαστήριο

Ερευνητικές και Ακαδημαϊκές θέσεις:

• Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών (ΓΤΘΕ), TEI Χαλκίδας (2006-σήμερα).
• Επίκουρη Καθηγήτρια, ΓΤΘΕ., TEI Χαλκίδας (2003-2006).
• Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής,
ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ (1999-2003).
• Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’, Ομάδα Θεωρητικής Φυσικής (1996-1999).
• Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1994-1996).

Σπουδές

Πτυχίο στην Φυσική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής.

Διδακτορικό στην Φυσική
Πανεπιστήμιο του Warwick, Physics Department (UK).

 Πεδίο έρευνας:
Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης και Υπολογιστική Φυσική.

Tρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα:
ηλεκτρικές, οπτοηλεκτρονικές, θερμοηλεκτρικές ιδιότητες νανοδομών,
μετατροπή και παραγωγή ενέργειας στην νανοκλίμακα.
 Ακαδημαϊκά επιτεύγματα:
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

 - ‘Coulomb oscillations in the electron thermal conductance of a dot in the linear regime’
X. Zianni,  Physical Review B 75, 045344 (2007).
 - ‘Theory of the energy-spectrum dependence of the electronic thermoelectric tunneling coefficients of a quantum dot’
X. Zianni,  Physical Review B 78, 165327 (2008). [Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, November 10, 2008.]
 - ‘Thermoelectric efficiency of a quantum dot in the single-electron configuration’, X.Zianni, Journal of Electronic Materials, 39, 1996 (2010).
 - ‘Effect of electron-phonon coupling on the thermoelectric efficiency of single-quantum-dot devices’, X. Zianni, Physical Review B 82, 165302 (2010).[Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, October 11, 2010.]
 - ‘Diameter-modulated nanowires as candidates for high thermoelectric energy conversion efficiency’, X.Zianni, Applied Physics Letters 97, 233106 (2010).[Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, December 13, 2010.]
 - ‘Efficient thermoelectric energy conversion on quasi-localized electron states in diameter modulated nanowires’, X.Zianni, Nanoscale Research Letters 6, 286 (2011).

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb