Λαδάς Σπυρίδων


τηλ:
fax:
e-mail: ladas@chemeng.upatras.gr

webiste: http://athena4.chemeng.upatras.gr/

Βιογραφικά Στοιχεία
Ερευνητικός Φορέας / Ομάδα / Εργαστήριο

Ερευνητικές και Ακαδημαϊκές θέσεις:

-Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Π. Πατρών, Καθηγητής, 1996- ,
Αναπληρωτής Καθηγητής, 1989-1996
-Τμήμα Φυσικής Π. Ιωαννίνων,
Επίκουρος Καθηγητής, 1988-1989
Λέκτορας, 1982-1988
- Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιστήμης Επιφανειών (ΕΕΕ) στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Π. Πατρών, 2002 -

Σπουδές

-Stanford University, Stanford, California, U.S.A., 1974-1980, Ph.D. in Chemical Engineering, 1980
-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1969-1974, Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, 1974

 Πεδίο έρευνας:
-Φυσική και Χημεία Επιφανειών Μετάλλων και Ημιαγωγών,
- Φασματοσκοπικός Χαρακτηρισμός Υλικών , κυρίως λεπτών υμενίων
-Εφαρμογές της Επιστήμης Επιφανειών στην Ετερογενή Κατάλυση.
 Ακαδημαϊκά επιτεύγματα:
Καθοδήγηση 1 Διδακτορικού, 4 Mastes και 15 Διπλωματικών εργασιών
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

-‘The interfacial properties of MgCl2 thin films grown on Si(111)7x7’, Karakalos S., Siokou A., Dracopoulos V., Sutara F., Skala T., Skoda M., Ladas S., Prince K., Matolin V., Chab V. , J. Chem. Phys.., 128(10), Art.No. 104705 (2008).
-‘Surface alloying in the Sn/Ni(111) system studied by synchrotron radiation photo-electron valence band spectroscopy and ab initio density of states calculations’ Karakalos S., Ladas S., Janecek P., Sutara F., Nehasil V., Tsud N., Prince K., Matolin V., Chab V. , Papanicolau NI., Dianat A., Gross A., Thin Solid Films., 516 (10),2962 (2008).
-‘Study of fluorine-doped TiO2 sol-gel thin coatings’, Giannakopoulou T., Todorova N., Vaimakis T., Ladas S., Trapalis C., J. Solar Energy Engineering., 130, Art. No. 041007-1 (2008).
-‘Study of the early stages of Cr/4HSiC(11-20) interface formation and its behaviour at High temperatures’, Dontas I., Karakalos S., Ladas S., Kennou S., Phys. Stat. Solid. c., 5 (12), 3744 (2008).
-‘Cr/4H-SiC Schottky contacts investigated by electrical and photoelectron spectroscopy techniques’, Koliakoudakis C., Dontas J., Karakalos S., Kayambaki M., Ladas S., Konstantinidis G., Zekentes K., Kennou S., Phys. Stat. Solid. a., 205 (11), 2536 (2008).
-‘The interfacial properties of MgCl2 thin films grown on a flat SiO2 /Si substrate. An XPS and ISS study’, Karakalos S., Siokou A., Ladas S., Appl. Suf.Sci., 255(21), 8941 (2009).
-‘A comparative X-ray photoelectron spectroscopy and medium-energy ion-scattering study of ultra-thin, Hf-based high-k films’, Sygellou L., Ladas S., Reading M. A., van den Berg J. A., Conard T., De Gendt S., Surface & Interface Analysis, 42 (6-7), 1057-1060, (2010) , [doi: 10.1002/sia.3251]
-‘The interfacial properties of MgCl2 thin films grown on Ti(0001)’, Karakalos S., Siokou A., Sutara F., Skala T., Vitalyi F., Ladas S., Prince K., Matolin V., Chab V. ,
J. Chem. Phys.., 133 , 074701-1 (2010) , [doi:10.1063./1.3473933].
-‘On the origin of the substrate induced oxidation of Ni/NiO(001) studied by X-ray Photoelectron Spectroscopy and Molecular Dynamics Simulations’, Symianakis E., Evangelakis G.A., Ladas S., Surface Sci. , 604 , 943 (2010) .
-‘An X-ray photoelectron spectroscopy study of ultra-thin oxynitrides films’, Ladas S., Sygellou L., Kennou S., Wolf M., Roeder G., Nutsch A., Rambach M., Lerch W., Thin Solid Films, 520 , 871 (2011) [doi: 10.1016/j.tsf.2011.04.161].

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb